Podmínky pro poskytnutí příspěvku mladým talentovaným umělcům v oblasti vážné hudby, aneb základní informace pro žadatele

 1. Písemnou žádost je třeba doručit Nadačnímu fondu na podporu vážné hudby e-mailem.
 2. K písemné žádosti je nutné připojit tyto náležitosti:
  – doklad o studiu na vysoké hudební škole v zahraničí;
  – písemné doporučení od hudební autority;
  – motivační dopis;
  – fotografii žadatele;
  – nahrávku hudební produkce žadatele (například na youtube)
 3. Relevantní faktory žadatele pro poskytnutí příspěvku Nadačním fondem na podporu vážné hudby jsou:
  – umělecké kvality;
  – morální bezúhonnost;
  – sociální potřebnost.
 4. Správní rada rozhodne o poskytnutí/neposkytnutí příspěvku po splnění všech požadavků a následně o výsledku informuje žadatele e-mailem. V kladném případě bude žadatel seznámen se smluvními podmínkami pro poskytnutí příspěvku a bude též vyzván k osobní schůzce v sídle nadačního fondu.

Tomáš Pelikán
Předseda správní rady